Colofon

Dit is een productie van:

Nationale-Nederlanden
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag


Opmaak door:

Contentbureau Studio Reiz


Alle rechten voorbehouden,
Nationale-Nederlanden
Disclaimer


Logo en tekst: nationale nederlanden

Nationale-Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie in dit online magazine correct is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Nationale‑Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in dit magazine en verstrekte informatie, dan wel als gevolg van onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. Nationale‑Nederlanden sluit eveneens aansprakelijkheid uit voor de inhoud en werking van andere websites op het internet waartoe de gebruiker toegang verkrijgt door middel van een doorverwijzing of hyperlink in dit magazine.


Nationale‑Nederlanden biedt geen garantie tegen het foutloos en ononderbroken functioneren van dit magazine. Evenmin staat zij ervoor in dat dit magazine te allen tijde vrij is van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Dit online magazine is ontwikkeld door of in opdracht van Nationale‑Nederlanden en is eigendom van of in licentie van Nationale‑Nederlanden. Dit magazine en de in dit magazine afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, grafisch materiaal, logo's, woord- en beeldmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit magazine.

Disclaimer

Nationale-Nederlanden streeft ernaar dat alle informatie in dit online magazine correct is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Nationale‑Nederlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in dit magazine en verstrekte informatie, dan wel als gevolg van onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. Nationale‑Nederlanden sluit eveneens aansprakelijkheid uit voor de inhoud en werking van andere websites op het internet waartoe de gebruiker toegang verkrijgt door middel van een doorverwijzing of hyperlink in dit magazine.

Nationale‑Nederlanden biedt geen garantie tegen het foutloos en ononderbroken functioneren van dit magazine. Evenmin staat zij ervoor in dat dit magazine te allen tijde vrij is van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Dit online magazine is ontwikkeld door of in opdracht van Nationale‑Nederlanden en is eigendom van of in licentie van Nationale‑Nederlanden. Dit magazine en de in dit magazine afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, grafisch materiaal, logo's, woord- en beeldmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit magazine.