Achtergrond: foto van Igno Schings
Achtergrond: foto van Igno Schings
Foto van Igno Schings

Meer aandacht nodig om ziekteverzuim te verkorten en voorkomen

Ziekteverzuim blijft stijgen

Voor het vierde kwartaal van 2022 verwachten we meer ziekmeldingen dan in het vierde kwartaal 2021. En dat is zorgelijk. Het stijgend aantal ziekmeldingen heeft dagelijks sociale, medische, organisatorische en economische gevolgen. Een groot probleem voor werkgevers én werknemers.


Aandacht voor preventie en vitaliteit is belangrijk

We vroegen werkgevers en werknemers in Nederland hoe zij zich inspannen om ziekteverzuim te voorkomen. Wat ons opvalt, is het verschil tussen de aandacht die werkgevers geven aan hun werknemers en de aandacht die werknemers ervaren. Zo geven werkgevers aan dat zij de mentale of fysieke gezondheid met de werknemer bespreken, waar de werknemer dat veel minder ervaart. 

"Het is écht belangrijk goed met werknemers in gesprek te zijn om uitval te voorkomen. Juist omdat de aandacht vaak uitgaat naar werknemers die ziek zijn."

Igno Schings, directeur Inkomen Collectief Nationale-Nederlanden

Onze preventieoplossing voor het mkb

De mkb verzuim-ontzorgverzekering heeft nu ook een preventiepakket en biedt de beste ondersteuning voor het mkb. Met onze verzuimverzekering zijn werkgevers verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting en krijgen ze er arbodienstverlening bij als ze voor mkb uitgebreid kiezen. En nóg belangrijker: met het aanvullende preventiepakket helpen we werkgevers om ziekteverzuim te voorkomen. Gaat het toch een keer mis? Dan ontzorgen we hen in de begeleiding van hun zieke werknemers.

Vooruitblik

We verwachten een verdere stijging van het ziekteverzuim en een stijging van de WIA-instroom. UWV neemt maatregelen om de grote hoeveelheid WIA-aanvragen te kunnen behandelen. Eén van die maatregelen is de 60-plusser eenvoudig de WIA in te laten stromen. 

“De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers is geen goede ontwikkeling. Er zal minder capaciteit van de verzekeringsarts van UWV nodig zijn, maar de WIA-instroom zal hierdoor verder stijgen. En juist in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is iedereen nodig.”

Igno Schings, directeur Inkomen Collectief Nationale-Nederlanden

Het zou goed zijn om de verzekeringsartsen van UWV beter te laten samenwerken met bedrijfsartsen tijdens de verzuimperiode en bij de claimbeoordeling. Door de samenwerking verwachten we dat er meer beoordelingen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn de uitkomsten van de beoordeling niet meer verrassend voor werkgever en werknemer. 


Het belangrijkste is dat werkgevers, werknemers, UWV, verzekeraars en alle specialisten er alles aan doen om werknemers zo lang mogelijk aan het werk te houden. We helpen werknemers langer (gedeeltelijk) inzetbaar te houden en het risico op inkomensverlies te beperken. Met een lagere WIA-instroom beperken we gezamenlijk ook nog eens de kosten voor de BV Nederland.


Om werknemers vitaal en veerkrachtig te houden bieden wij ondersteuning naast de verschillende inkomensverzekeringen. Zo helpen we werkgevers om (langdurig) verzuim te verkorten en voorkomen. Zodat werknemers gezond aan het werk blijven, vandaag en morgen.


Deel ervaringen en tips met klanten 

Op nn.nl vind je ons kennisplatform voor werkgevers en HR-professionals. Deel de inzichten gerust met je klanten. Samen maken we Nederland vitaal en veerkrachtig, met oplossingen van nu.


Heb je vragen over dit trendrapport?

Neem dan contact op met communicatie.inkomen@nn.nl


Igno Schings

Directeur Inkomen Collectief
Nationale-Nederlanden