Recordaantal ziekmeldingen in 2022

Het aantal ziekmeldingen over het eerste kwartaal van 2022 was 75% hoger dan een jaar eerder. Het CBS sprak over een recordhoogte. We zien dit ook in onze cijfers. Het aantal nieuwe ziekmeldingen steeg ook in het tweede en derde kwartaal van 2022. Als we de eerste drie kwartalen van dit jaar vergelijken met voorgaande jaren, dan zien we een stijging in alle kwartalen.


We ontvingen dit jaar meer ziekmeldingen dan in 2019, 2020 en 2021. We verwachten dat ook in het vierde kwartaal het aantal ziekmeldingen hoger is dan in het vierde kwartaal van 2021. Daarmee bereiken we voor heel 2022 een recordaantal ziekmeldingen.

Staafdiagram van trend in nieuwe ziekmeldingen

Grafiek 4: Ontwikkeling nieuwe ziekmeldingen per kwartaal. Index Q1 2019 = 100

Bron: Nationale-Nederlanden

Impact van corona blijft groot

In het eerste kwartaal van 2022 is de impact van corona zichtbaar. In dit kwartaal werden de coronaregels versoepeld, maar vielen nog veel werknemers uit met griepklachten die je kunt vergelijken met klachten van het coronavirus. Ook nadat er minder coronabesmettingen werden geteld en er minder patiënten werden opgenomen in de ziekenhuizen. De daling van het aantal ziekmeldingen in de zomermaanden zien we nog steeds. We zien wel meer ziekmeldingen in het tweede en derde kwartaal van 2022 in vergelijking met afgelopen jaren.

Grafiek van ontwikkeling verzuimduur

Grafiek 5: Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur van aantal herstelde zieken, waarvan de verzuimduur langer was dan de eigenrisicoperiode. Index januari 2019 = 100

Bron: Nationale-Nederlanden

Gemiddelde verzuimduur stijgt

In grafiek 6 zie je de trend van de gemiddelde verzuimduur van zieken. Als verzuimverzekeraar vergoeden wij het loon van de zieke werknemer aan werkgevers. We zien in 2022 dat de gemiddelde verzuimduur hoger ligt dan in voorgaande jaren. Hoewel de maanden augustus en september van 2022 nog niet volledig in de cijfers verwerkt zijn, verwachten we ook dit najaar een hogere gemiddelde verzuimduur binnen deze groep ziekmeldingen.

Staafdiagram van trend in nieuwe ziekmeldingen sector gezondheid

Grafiek 6: Ontwikkeling nieuwe ziekmeldingen in sector gezondheid per jaar. Index Q1 2019 = 100

Bron: Nationale-Nederlanden

Blijvende stijging in verzuim in de sector gezondheid door het coronavirus en hoge werkdruk

Net als landelijk blijft bij onze klanten het verzuim in de sector gezondheid stijgen. De sector gezondheid is het meest geraakt door de directe gevolgen van het coronavirus. Indirect heeft zij te maken met een hoge werkdruk door onder andere de lange wachtlijsten en personeelstekorten. We verwachten dat dit in het vierde kwartaal zo blijft.


Deze stijging is vanaf het derde kwartaal in 2020 al te zien. Daarna is het verzuim ieder kwartaal verder toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2022 was de stijging van het aantal ziekmeldingen ruim 50% hoger in vergelijking met dezelfde periode in de jaren 2019 tot en met 2021.

Wil je meer weten over onze oplossingen voor de sector gezondheid?

Op adviseur.nn.nl lees je hoe wij werkgevers in de gezondheid ondersteunen om werknemers vitaal en veerkrachtig te houden.

Staafdiagram van trend in nieuwe ziekmeldingen sector horeca

Grafiek 7: Ontwikkeling nieuwe ziekmeldingen in sector horeca per jaar. Index Q1 2019 = 100

Bron: Nationale-Nederlanden

Lockdown door corona van grote invloed op verzuim in de horeca

Wat als eerste opvalt aan onze cijfers is het eerste kwartaal van 2020. Tijdens de lockdown in maart 2020 waren er veel nieuwe ziekmeldingen. Werknemers die ziek werden, konden door die lockdown niet terugkeren naar het eigen werk omdat horecabedrijven gesloten waren. Wat ook opvalt is het ziekteverzuim in 2021. Tijdens dit tweede coronajaar is het aantal nieuwe ziekmeldingen tot het vierde kwartaal lager dan die kwartalen in 2020. Maar sinds het vierde kwartaal van 2021 zien we ook in de horeca een toename van nieuwe ziekmeldingen. In de eerste drie kwartalen van 2022 was de stijging van het aantal ziekmeldingen ruim 40% hoger vergeleken met dezelfde periode in 2021.

Wil je meer weten over onze oplossingen voor de horeca?

Op adviseur.nn.nl lees je hoe wij werkgevers en werknemers helpen om verzuim te verkorten en voorkomen.

Module Ziekteverzuim mkb uitgebreid met het preventiepakket

Wist je dat bijna 60% van onze nieuwe klanten kiest voor de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid? Hiermee vergoeden wij het loon dat een werkgever moet betalen aan een zieke werknemer én alle kosten die nodig zijn om een werknemer weer aan het werk te krijgen. Arbodienstverlening is inbegrepen. Daarmee is deze module onze beste oplossing bij verzuim voor het mkb. Wel zo fijn om dit goed geregeld te hebben met het stijgende ziekteverzuim in Nederland.


Met de huidige krappe arbeidsmarkt en de stijgende (loon)kosten is het nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Daarom bieden we een preventiepakket voor het mkb. Hiermee krijgen werkgevers met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan ze actief aan de slag met preventie. Bovendien krijgen werknemers laagdrempelig toegang tot coaching en ondersteuning op werk- en privégebied. En dat is hard nodig, want psychisch verzuim is één van de belangrijkste verzuimoorzaken. Meer weten over de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid en het nieuwe preventiepakket? Ga naar adviseur.nn.nl.

Heb je vragen over het verzuim in Nederland?

Neem dan contact op met onze specialist:


Richard Bijvoet

Productmanager verzuim


Richard.Bijvoet@nn.nl

Deel dit artikel