Ontwikkelingen WIA-instroom 

Ontwikkelingen lang verzuim en WIA-instroom bij eigenrisico-dragers

Maatregel 60-plussers zorgt voor meer WIA-instroom

We volgen de ontwikkelingen rond langdurig ziekteverzuim en de gevolgen van corona bij alle inkomensverzekeringen. Zo kijken we ook naar de werknemers die een uitkering uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) aanvragen.


In ons vorige trendrapport lieten we zien dat steeds meer werknemers een WIA-uitkering aanvragen. En dat UWV de grote hoeveelheid sociaal medische beoordelingen niet tijdig kan behandelen. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn maatregelen genomen door de overheid. Eén van die maatregelen is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Een goed idee om de werkdruk bij de verzekeringsarts van UWV te verminderen. Maar geen oplossing om de WIA-instroom te beperken.


Wat verandert er voor de 60-plusser?

Alle 60-plussers die 104 weken ziek zijn worden standaard 80 tot 100% arbeidsongeschikt. Zij krijgen daarmee recht op 70% van het laatst verdiende inkomen. Dat oude inkomen is gemaximeerd tot het maximum dagloon. UWV doet geen WIA-keuring meer voor deze groep werknemers. Behalve nog voor de 60-plusser waarvan de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer geen mogelijkheden meer heeft om te werken. Dan volgt wel een sociaal-medische beoordeling om vast te stellen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is. Als dat zo is, krijgt de werknemer IVA-uitkering. Deze IVA-uitkering is 75% van het oude loon, in plaats van 70%. Ook als een werknemer zelf wél beoordeeld wil worden door een verzekeringsarts, dan kan dat.


Tekening van mannen en Nederland

Deze maatregel leidt tot meer WIA-instroom

Wij verwachten dat er door deze maatregel meer werknemers 80-100% arbeidsongeschikt worden. Ook mensen die nog wél kunnen werken. Daarmee neemt de instroom in de WIA toe en zijn er minder mensen inzetbaar. En juist nu is alle beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt zo nodig. Bovendien is het voor veel werknemers fijn om nog mee te kunnen doen en daarin ondersteunen we graag met onze oplossingen.


Vier tips om WGA-instroom te beperken

1. Beoordeling door specialist

Laat een specialist beoordelen welk werk een langdurig zieke werknemer wel kan doen. Werkgevers die onze module WGA Eigenrisicodragen hebben, kunnen hiervoor terecht bij de specialisten van HCS.


2. Bezwaar maken

Hebben werkgever en werknemer een ander beeld bij de mate van arbeidsongeschiktheid zoals UWV voorstelt? Dan kan mogelijk bezwaar gemaakt worden. Neem contact op met HCS voor advies.


3. Vitale en veerkrachtige werknemers

Houd je werknemers vitaal en veerkrachtig. Vitale werknemers zijn productiever, minder vaak ziek en meer betrokken. Op ons kennisplatform raak je geïnspireerd door ervaringen en tips van werkgevers en experts over vitaliteit.


4. WIA-beoordeling voor 60-plussers

Wil je meer weten over de verkorte WIA-beoordeling voor werknemers die ouder zijn dan 60 jaar of ons alternatief? Hier lees je onze informatie.

Deel dit artikel