Commercieel directeur Henk Blok in gesprek met adviseur Coen Barten

‘Alles draait om aandacht en betrokkenheid’

Van klein tot groot: elke organisatie wil werknemers gezond en vitaal houden en verzuim zoveel mogelijk beperken. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Hoe kan een werkgever verzuim voorkomen en, als het zich toch voordoet, verkorten? Onze commercieel directeur Henk Blok gaat over deze en andere actuele onderwerpen in gesprek met Coen Barten, mede-eigenaar van adviesbureau Lovéba. “Onze klanten waarderen het als wij streng voor ze zijn.”

Het zijn voor veel werknemers lastige tijden. En dat merken werkgevers. Zij zien hoe een deel van hun personeel gebukt gaat onder werkdruk en financiële stress. Dat draagt bij aan de hoge verzuimcijfers. Bij Nationale-Nederlanden helpen we werkgevers met onze dienstverlening om hun werknemers vitaler en veerkrachtiger te maken. En dat kan niet zonder de adviseur.


Henk: “Als adviseur ken je de markt beter dan wie ook. Dat geldt al helemaal voor jouw kantoor, want jullie hebben zowel kleine als grote bedrijven als klant. Wat zijn de vragen waar bedrijven vooral mee komen?”

Coen: “Eigenlijk hoor ik overal dezelfde vragen. Hoe kunnen wij onze mensen behouden? Hoe kunnen we zorgen dat ze met plezier hun werk blijven doen? En hoe kunnen wij uitval vóór zijn? Al is de insteek in elke branche weer anders. In een sector als de zorg staat men al langer open voor preventie, maar daar is het budget soms het knelpunt. In de bouw was de mentaliteit altijd ‘niet lullen maar poetsen’. Maar ook daar leeft nu het bewustzijn dat verzuimpreventie en vitaliteitsbeleid geen luxe is, maar noodzaak.”

Foto van Coen Bartens

“Is het voor kleinere organisaties niet hartstikke lastig om, naast alle dagelijkse zaken, zoiets als verzuimbeleid te ontwikkelen?”

“Dat klopt, en daarin proberen wij ze te ondersteunen. MKB-bedrijven hebben ook vaak weinig kennis van sociale zekerheid. Maar de bakker op de hoek kent wél zijn of haar personeel en ziet het meteen als werknemers in de knel raken. De vraag is daar vooral: welk verzekeringspakket past het beste bij mijn bedrijf? En als mijn werknemers problemen hebben, waar hebben ze dan qua begeleiding en interventies recht op?”


“Mijn ervaring is dat de mkb-er vooral ontzorgt wil worden en dat grotere bedrijven vooral een sparringpartner zoeken. Zie jij dat ook?”

“In grote lijnen wel. Maar ik merk ook dat sommige grote bedrijven nog veel kunnen verbeteren. Soms is de afstand tot de werkvloer groot en hebben ze de administratie slecht op orde. Ik vroeg laatst aan een grote, nieuwe klant wat het aantal WIA-instromers over de afgelopen vijf jaar was. Hij had geen flauw idee.” 

Wie is Coen Barten?

Coen Barten (33) is samen met Elsa Loenen eigenaar van Lovéba, een advieskantoor dat gespecialiseerd is in inkomens- en schadeverzekeringen voor bedrijven. Als risicospecialist geeft hij ook zelf advies. “Ik vind het altijd weer een uitdaging om alles rondom risico’s en verzekeringen tastbaar te maken. De klant heeft er vaak geen zin in om een hele polis inclusief voorwaarden door te nemen. Maar hij wil het zekere gevoel hebben dat het pakket dat wij adviseren bij zijn organisatie past. Het is onze taak hem dat gevoel te geven.”


Portret Coen Barten

“Wij besteden vanuit Nationale-Nederlanden steeds meer aandacht aan goed werkgeverschap. In hoeverre zie jij het als de taak van de adviseur bedrijven te ondersteunen?”

“De platte polisverkoop ligt allang achter ons. Elke adviseur kan uitvissen waar je de goedkoopste verzekeringen krijgt. Maar om je te onderscheiden als adviseur, zul je meer moeten bieden. Bij een klant van ons - een schoonmaakbedrijf - hadden werknemers meer dan gemiddeld last van financiële stress. En dat kan leiden tot een burn-out. Wij zijn daarom samen met de werkgever aan de slag gegaan met budgetcoaches. Zo help je mensen gericht.”


“Inkomensverzekeringen zijn nog vaak low-interest. Hoe ga je daar als adviseur mee om?"

“Ik zie het als onze missie om het verzekeringsproduct tastbaar te maken. Om een voorbeeld te geven: wij hebben veel advocatenkantoren als klant. De salarissen liggen daar hoog. Wij leggen dan uit wat de risico’s en mogelijke consequenties zijn voor werkgever en werknemer, zodat ze het belang van de juiste verzekering inzien en zo een weloverwogen keuze kunnen maken.”

‘Ik probeer werkgevers altijd een spiegel voor te houden.'

“Wat zie jij als de kern van goed advies?”

“Alles draait om aandacht en betrokkenheid. Hoe groot of klein een bedrijf ook is, wij beginnen altijd met een uitgebreide risicoanalyse. Als we bij een klant binnenkomen lichten we alles door: verloop, verzuim, WIA-instroom, ga zo maar door. Dan zie je ook waar de risico's liggen en wat je daaraan kunt doen. En daar rolt een lijst met actiepunten uit. Stel dat mensen relatief vaak naar de fysio gaan, dan kan het zinvol zijn samen met de zorgverzekeraar een cursus aan te bieden om die klachten te voorkomen.”


“Hoe ver ga je om klanten daarbij te helpen?”

“Best ver, denk ik. Ik probeer werkgevers altijd een spiegel voor te houden. En ik stel kritische vragen. Ga je regelmatig in gesprek met je werknemers? Weet je of jouw mensen lekker in hun vel zitten? En zo nee, wat kun je doen om die kloof met het personeel te overbruggen?”


“En kan het aanbod vanuit Nationale-Nederlanden je daarbij helpen?"

“Jazeker! Waar wij heel blij mee zijn, dat zijn de data die we van Nationale-Nederlanden krijgen. Als verzekeraar hebben jullie inzicht in bredere ontwikkelingen. Elk nieuw trendrapport bespreken wij intern. En ik zorg dat altijd iemand van ons team de webinars en Samenspraaksessies van Nationale-Nederlanden volgt. En natuurlijk goed kijkt wat de besproken onderwerpen voor onze klanten betekenen.”

Foto van Coen Bartens en Henk Blok aan een tafel

“Dan heb ik goed nieuws, Coen. We gaan de Human Capital Planner uitbreiden met verzuimgegevens. Dan heb je straks één platform waar je ook kunt zien wat het gemiddeld verzuim en de WIA-instroom is in bijvoorbeeld de zorg of horeca.”

“Dat klinkt mij als muziek in de oren. Want die data kunnen wij goed gebruiken om in gesprek te gaan met de klant.”


“Mooi om te horen. Maar hoe kunnen wij vanuit Nationale-Nederlanden je nog meer van dienst zijn? Anders gezegd: wat kunnen wij volgens jou beter doen?”

"Wat we goed kunnen gebruiken zijn meer casussen. Herkenbare voorbeelden, dat spreekt vooral de kleinere werkgever aan. En liefst zonder jargon, maar met een heldere vertaling naar de praktijk.”


“Dat is een nuttig advies. En ook een voorbeeld van samenwerking binnen de keten, en daar geloof ik heilig in. Vind jij dat ook als adviseur?”

“Jazeker! Wij proberen altijd de verschillende stakeholders om de tafel te krijgen. De werkgever, de zorgverzekeraar, de inkomensverzekeraar en de arbodienst hebben allemaal hetzelfde belang. En dat is: ervoor zorgen dat werknemers op een verantwoorde en gezonde manier aan het werk blijven.”

‘Als preventie bijdraagt aan een beter werkklimaat is dat z'n geld meer dan waard.'

“Vanuit Nationale-Nederlanden zetten we ook steeds meer in op preventie. Met producten zoals het nieuwe preventiepakket. Staan werkgevers open voor zulke diensten? Of letten ze vooral op de kosten?”

“De afweging tussen kosten en baten is niet altijd eenvoudig, daar heb je gelijk in. De salarissen stijgen en dus de premies ook. En bedrijven kunnen niet alles doorberekenen aan hun klanten. Maar ik zie het als onze verantwoordelijkheid om relaties te begeleiden naar de meest passende oplossing. Als verzuimpreventie aantoonbaar bijdraagt aan een beter werkklimaat is dat z'n geld meer dan waard.” 


“En komt jouw boodschap aan bij de werkgever?”

“Jawel. Ik merk echt dat de bewustwording bij de werkgever groeit. Bedrijven beseffen meer dan ooit hoe belangrijk het is met vitaliteit en verzuimpreventie aan de slag te gaan. Nationale-Nederlanden speelt daar met haar producten en het nieuwe preventiepakket goed op in. En wij vertalen de behoefte van onze klant naar de praktijk en zoeken daar de juiste oplossing bij. Dat maakt ons werk elke dag weer boeiend!”

Tips van Coen voor collega-adviseurs

  • Investeer in het begin tijd en energie in de relatie met je klant. 
  • Zorg dat je het proces aan de voorkant goed inregelt.
  • Maak daarbij duidelijk wat er van werkgever, werknemer, arbodienst, adviseur en verzekeraar verwacht wordt.
  • Maak risico's en de gevolgen ervan inzichtelijk voor de klant. 
  • Deel je kennis intern.
  • En vier je successen, want ook voor de adviseur is werkplezier van belang!

Kennisplatform ‘Nederland vitaal en veerkrachtig’

Coen blijft graag op de hoogte van wat er speelt in de markt. Wij bieden daarover regelmatig artikelen met tips & tricks en inspiratie aan rond vitaliteit, verzuim en goed werkgeverschap. Lees bijvoorbeeld onze 7 tips om werknemers te motiveren in beweging te komen. Of kijk wat je kunt leren van het vitaliteitsbeleid van deze 6 vitale bedrijven. Bekijk voor meer inspiratie ons kennisplatform voor adviseurs, werkgevers & HR-professionals

Deel dit artikel