Trends en actualiteiten

Onze rol gaat verder dan alleen het afdekken van financiële risico’s

Sterkere focus op  preventie om stijgende verzuimtrend te doorbreken

We hebben belangrijke inzichten en ontwikkelingen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht. Om werkgevers bewust te maken hoe belangrijk het is te werken aan de gezondheid en vitaliteit van werknemers. En jou als adviseur te helpen om daarover het gesprek aan te gaan met klanten. Daarnaast vertellen we je meer over de vereenvoudigde WIA-beoordeling en wat dit betekent voor Nederland.


Aandacht voor preventie en vitaliteit steeds belangrijker

In november 2022 kwam ons tweede trendrapport uit. Hierin lees je alle belangrijke trends en ontwikkelingen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Zo steeg het ziekteverzuim in 2022 voor het eerst in twintig jaar boven de 5%. Ook de verzuimduur en de WIA-instroom lopen op. 

De WIA-beoordeling wordt eenvoudiger – en dat is niet per se positief

We verwachten een verdere stijging van het ziekteverzuim en een stijging van de WIA-instroom.


De wachtrijen voor een WIA-keuring bij UWV zijn lang. Daarom heeft de overheid vanaf 1 oktober 2022 een nieuwe maatregel ingevoerd: 60-plussers krijgen een vereenvoudigde WIA-beoordeling. Dat klinkt in eerste instantie positief. Toch heeft deze verandering ook negatieve gevolgen. Anna-Marie Beerda, beleidsadviseur sociale zekerheid bij Nationale-Nederlanden, legt uit hoe dit zit. 

‘Dit is geen structurele oplossing voor het probleem.’

> Lees meer over de vereenvoudigde WIA-beoordeling

Portret van Anna-Marie Beerda
Portret van Anna-Marie Beerda

Anna-Marie Beerda, beleidsadviseur sociale zekerheid bij Nationale-Nederlanden

Op de krappe arbeidsmarkt neemt de vraag naar werknemers alleen maar verder toe. Het tekort aan arbeidskrachten geeft vaak extra werkdruk bij andere werknemers in een bedrijf of organisatie. Wat een groot risico vormt voor nog meer verzuim. 


Het is steeds belangrijker om alle werknemers op de arbeidsmarkt inzetbaar te houden en ze daarin goed te begeleiden. Door actief te werken aan de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers. Maar waar begin je als werkgever?

Wil je meer weten over de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

De route naar een vitaal en veerkrachtig Nederland

Werkgevers staan er niet alleen voor om hun bedrijf en werknemers gezond te houden. Als adviseur heb je hier een belangrijke rol in. Je weet waar de specifieke uitdagingen van je klanten liggen. En wat de best passende oplossingen zijn voor die uitdagingen. 


Onze rol? Werknemers en bedrijven weer in hun kracht zetten. Door ziekteverzuim zoveel mogelijk te verkorten en voorkomen met onze oplossingen en preventieve dienstverlening. Bijvoorbeeld met het preventiepakket dat we in 2022 samen met arbodienstverleners ArboNed, ArboDuo, HCS en Zorg van de Zaak introduceerden.

Preventiepakket: voor een gezond bedrijf

Met het preventiepakket krijgt een werkgever met een preventiescan inzicht in de bedrijfssituatie en gaan werkgevers actief aan de slag met preventie. Bovendien krijgen werknemers laagdrempelig toegang tot coaching en ondersteuning op werk- en privégebied. En dat is hard nodig, want psychisch verzuim is één van de belangrijkste verzuimoorzaken.


6 tips om werkstress bij werknemers te voorkomen

Na griep en verkoudheid zijn psychische klachten de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim. En die psychische klachten worden het vaakst veroorzaakt door werk. Een belangrijk inzicht voor werkgevers om aan te werken. Een goed begin? Deel met je klanten onze 6 tips om werkstress bij werknemers te voorkomen.


Kennisplatform: tips voor een gezond bedrijf met vitale werknemers

Op ons kennisplatform op nn.nl delen we meer tips en inspiratie voor vitaliteit, goed werkgeverschap en een gezond bedrijf. Om mensen en organisaties in beweging te brengen hier proactiever aan te werken. Dat kunnen we niet alleen. Als adviseur ben je het eerste aanspreekpunt van klanten voor alle uitdagingen rond verzuim, arbeidsongeschiktheid en vitaliteit.


Illustratie van een groep mensen bij een bureau


Daarnaast ken je je klant als geen ander. Daarmee kun jij je klanten het beste adviseren hoe zij actief kunnen werken aan preventie op een manier die past binnen hun organisatie. De artikelen op ons kennisplatform kunnen je daarbij helpen. Samen maken we Nederland vitaal en veerkrachtig, met oplossingen van nu.

Bekijk het kennisplatform voor werkgevers op nn.nl

Raak geïnspireerd door ervaringen en tips van werkgevers en experts over goed werkgeverschap, een gezond bedrijf en vitaliteit. En wordt een werknemer toch een keer ziek? Dan vind je hier ook een handige verzuimchecklist die werkgevers beter inzicht geeft in het verzuimproces.


Deel dit artikel