Help jij ook

mee verzuim te voorkomen?

Ontwikkeling ziekteverzuim in Nederland

Ziekteverzuimpercentage 2023 lager dan 2022

Het ziekteverzuim steeg in 2022 naar een recordhoogte: 5,6%. Voor 2023 verwachten we dat het ziekteverzuimpercentage licht daalt. Het verzuimpercentage over de eerste drie kwartalen van 2023 is gemiddeld 5,2%. Daarmee durven we te voorspellen dat het verzuim van 2023 ook uitkomt rond 5,2%. Die dalende trend is goed nieuws. Maar het ziekteverzuim blijft te hoog. Hoger zelfs dan voor en tijdens de coronajaren. Hoe komt dat? En nóg belangrijker: hoe kunnen we het hoge ziekteverzuim verlagen? De focus op preventie blijft belangrijk om deze trend te doorbreken.

Hoog verzuim door krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Volgens het CBS zijn er voor iedere 100 werknemers 114 vacatures beschikbaar. Er is sprake van een lichte daling van het aantal vacatures vergeleken met dezelfde periode in 2022. Maar het betekent nog steeds dat er te veel werk is voor het aantal werkende mensen in Nederland. Dit heeft veel gevolgen voor werkdruk en stress bij werkenden.


Stijging stressgerelateerde klachten 

In de zomermaanden neemt het verzuim af. Vanaf september 2023 zien we weer een stijging van het ziekteverzuim. Deze stijging komt vooral door stressgerelateerde klachten. In ons onderzoek geeft bijna de helft van alle werknemers aan last te hebben van stressgerelateerde klachten. Voorbeelden van deze klachten zijn gespannenheid, lusteloosheid en piekeren.

‘60% van de stress bij werknemers komt door werk en 40% door de privésituatie. Als werkgever heb je dus veel invloed op stress.’

Een kwart van de werknemers geeft in datzelfde onderzoek aan dat ze te veel stress ervaren. Volgens de bedrijfsartsen van ArboNed geldt voor 40% van de werknemers die uitvallen door stress dat de oorzaak niet of nauwelijks bij het werk ligt. Deze werknemers hebben vaak stress door financiële zorgen, een echtscheiding of het verlenen van mantelzorg. Dit betekent natuurlijk ook dat 60% van de werknemers met stressgerelateerde klachten ziek is door het werk. Dat blijft zorgelijk.


Verzuim door stress in verschillende niveaus in te delen

Bedrijfsartsen gebruiken vaak drie niveaus om stressgerelateerde klachten in te delen. Dat zijn spanningsklachten, overspanning en burn-out. In 2023 zag ArboNed vooral een stijging van werknemers met overspanning. Deze werknemers zijn gemiddeld 235 dagen ziek. Die lange afwezigheid van een werknemer heeft een enorme impact.


Allereerst voor de zieke werknemer zelf, maar natuurlijk ook voor de collega’s en de werkgever. Naast de aandacht en zorg voor de zieke werknemer heeft een werkgever ook te maken met de financiële impact. Een dag verzuim van een zieke werknemer kost je als werkgever al snel € 300,-. Een werkgever heeft naast de loonkosten ook nog eens te maken met kosten voor bijvoorbeeld vervangend personeel, productieverlies en re-integratie.


Maak stress bespreekbaar

De hoge verzuimcijfers, in combinatie met de aanhoudende krappe arbeidsmarkt, maken het steeds belangrijker om alle werknemers op de arbeidsmarkt inzetbaar te houden en ze daarin goed te begeleiden. Werkgevers kunnen dit doen door te focussen op preventie. Door actief te werken aan de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers.


De meeste winst voor werkgevers is te behalen door stress of werkdruk bij werknemers op tijd te signaleren en bespreekbaar te maken. Ook wanneer het werk niet de oorzaak is van de stressgerelateerde klachten. Laat een werkgever samen met zijn werknemer naar oplossingen zoeken. Veel verzuim kan hierdoor voorkomen worden.


Als adviseur heb je hier ook een belangrijke rol in. Je kunt de klant helpen om zijn werknemers vitaal en veerkrachtig te houden. Jij weet namelijk wat de specifieke uitdagingen en de best passende oplossingen voor die uitdagingen zijn.


“Te veel stress met ziekteverzuim als gevolg is een enorm groot probleem. Ik zie dat stresssignalen te laat opgepakt worden. Er is vaak onvoldoende samenwerking tussen werknemer en werkgever. Er valt veel winst te behalen als stresssignalen in een vroeg stadium opgepakt worden en werkgevers en werknemers samen stress beheersbaar houden, met oplossingen op maat. Daarvoor is wel een fundamenteel andere aanpak nodig: minder gefragmenteerd, eerder en ook samen. Daarmee kan er echt iets aan stress gedaan worden.”

Christiaan Vinkers,

klinisch hoogleraar Stress en Veerkracht – Amsterdam UMC

Portret van Nadja Jungmann

Onze oplossing om verzuim te voorkomen: het preventiepakket

Onze rol is om werknemers en bedrijven weer in hun kracht te zetten. Door ziekteverzuim zoveel mogelijk te verkorten en voorkomen met onze oplossingen en preventieve dienstverlening. Met het preventiepakket naast onze module Ziekteverzuim mkb uitgebreid helpen we werkgevers actief werk te maken van preventie. De Preventie Coach helpt werkgevers hierbij.


Het preventiepakket in het kort:


 • Ondersteuning door de Preventie Coach:
  De Preventie Coach helpt de werkgever op weg om actief aan de slag te gaan met preventie en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Inzicht in bedrijfssituatie met de Preventie Scan:
  Met de Preventie Scan brengen we de risico’s binnen het bedrijf in kaart. Zo weet de werkgever welke vervolgstappen er (eventueel) nodig zijn.
 • Mentale ondersteuning voor werknemers:
  Werknemers hebben anoniem telefonisch toegang tot coaching en ondersteuning als zij ergens tegenaan lopen op het werk of in de privésituatie.
 • Financieel voordeel:
  We vergoeden preventieve interventies tot 80%, de hoogst mogelijke vergoeding. Ook krijgt de werkgever korting op de wettelijk verplichte arbo-taken zoals de RI&E en PMO.

Samen met onze partners helpen we zo werkgevers én werknemers om ziekteverzuim te voorkomen. En als er toch een keer iemand ziek uitvalt? Dan helpen onze specialisten de werknemers van je klanten zo snel mogelijk weer aan het werk.


Vraag nu een offerte aan voor ons preventiepakket

Wintermaanden zorgen voor meer verzuim door griep en neerslachtigheid

Tijdens de wintermaanden is het ziekteverzuim altijd hoger vergeleken met de rest van het jaar. Het griepvirus waait om ons heen en ook het aantal mensen met corona neemt weer toe. Maar er is nog een reden voor extra alertheid. Door de donkere dagen neemt de neerslachtigheid bij veel mensen toe. Daarom is het nog belangrijker om op elkaar te letten. Neem de tijd voor een goed gesprek. En wees oprecht geïnteresseerd in je werknemers. Dat is een belangrijke boodschap voor alle werkgevers.


Tekening van mensen in gesprek met geld op de achtergrond

Help werkgevers met een goed advies waar je kan. Verwijs hen naar de juiste specialisten. Bewezen is dat hoe hoger de betrokkenheid van een werkgever is, hoe loyaler de werknemers zijn. Het zorgt voor meer werkplezier, een hogere productiviteit en daling van het ziekteverzuim. Samen zetten we ons in voor vitale en veerkrachtige werknemers.


Human Capital Planner, dé online omgeving voor verzuiminzichten 

Voor klanten met de module Ziekteverzuim van het Verzuimpakket Werkgever is er mooi nieuws! Met de Human Capital Planner (HCP) bieden we klanten een online omgeving met inzichten in verzuimgegevens en werknemersgegevens van hun bedrijf. We delen ook handige tips over verzuim waarmee je klant aan de slag kan. Deze inzichten kunnen je klant helpen bij het verkorten en voorkomen van verzuim binnen het bedrijf.


Lees meer over de HCP en hoe het je klant kan helpen bij het verkorten en voorkomen van verzuim:


Human Capital Planner - Nationale Nederlanden

Deel dit artikel