Portret van Igno Schings

Terug- en vooruitblik met directeur Igno Schings

‘We zetten continu in op een nog betere klantbeleving’

Welke ontwikkelingen zijn er in de inkomensmarkt? Wat viel op in 2023? En hoe speelt Nationale-Nederlanden hierop in? Igno Schings, directeur Inkomen Collectief, praat je bij.

Igno Schings is benieuwd naar de toekomst van het sociale stelsel, vanwege alle politieke ontwikkelingen. Zo adviseert de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) het kabinet begin 2024 over het stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid dat nu onder druk staat. “UWV kampt ondanks diverse maatregelen nog steeds met achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen. De commissie Octas wil een betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar sociaal stelsel. Ze onderzochten de huidige knelpunten en komen binnenkort met aanbevelingen en oplossingen. Dat kan ook invloed hebben op onze verzekeringen en dienstverlening.”


Voordat we vooruitkijken naar 2024, blikken we even terug. Hoe kijk je terug op 2023 en wat viel je op?

“Als ik kijk naar het ziekteverzuim in Nederland dan is dat ondanks een daling nog steeds erg hoog. Dat zorgt voor extra werkdruk bij de niet zieke collega’s en vergroot het risico op meer ziekteverzuim. Met de huidige personeelstekorten is er namelijk niet altijd een vervanger te vinden.

‘Veel bedrijven weten niet hoe ze verzuim kunnen voorkomen.’

Vooral het mentaal verzuim onder jongeren is zorgwekkend. Een verstoorde werk-privébalans en personeelstekort zijn belangrijke oorzaken van psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek dat Markteffect voor ons deed onder werkgevers en werknemers. Dit zijn belangrijke inzichten, omdat je als werkgever veel invloed hebt op de werkdruk en het werkplezier van werknemers.”

Hoe speelt Nationale-Nederlanden op deze ontwikkelingen in?

“Het hoge ziekteverzuim zorgt ervoor dat steeds meer werkgevers zich bewust worden van het belang van verzuimpreventie. Dat geldt zeker in het mkb, waarbij een zieke werknemer meer impact heeft dan in een groot bedrijf waar collega’s het werk makkelijker kunnen opvangen. We zien vanuit eerder onderzoek en gesprekken met adviseurs dat werkgevers het hoge ziekteverzuim graag willen aanpakken, maar dat ze vaak niet weten hoe. Daar ligt een mooie rol voor adviseurs én Nationale-Nederlanden. Samen hebben we veel kennis en expertise in huis om onze klanten daarbij te ondersteunen.”

Nationale-Nederlanden heeft in 2023 flinke stappen gezet om de tevredenheid van klanten en adviseurs te vergroten. Waar ben je het meest trots op?

“We krijgen veel feedback van adviseurs en klanten, met name over de digitalisering van onze processen. Daar hebben we flink in geïnvesteerd. We kunnen onze portalen steeds sneller en beter aanpassen naar de behoeften. Ook kregen we feedback op onze prijzen. We hebben onze premiemodellen aangepast waardoor we het risico nog scherper kunnen inschatten en de gemiddelde premie omlaag is gegaan.

‘We doen wat we beloven en dat zorgt voor veel vertrouwen bij klanten en adviseurs.’

Als klanten en adviseurs ons feedback geven, gaan we hiermee aan de slag. We vinden het belangrijk om te doen wat we beloven en dat krijgen we terug in gesprekken met adviseurs. Ook uit de intermediaire tevredenheidsmetingen blijkt dat. Ik ben er trots op dat het vertrouwen in Nationale-Nederlanden groot is. Een mooi bewijs daarvan is het grote aantal verlengde inkomensverzekeringen in 2023 en onze portefeuille die groeit. We hebben veel nieuwe klanten mogen verwelkomen.”

Waar ligt de belangrijkste focus in 2024?

“Onze focus ligt op het continueren van het hoge vertrouwen en de commerciële successen met adviseurs. We zetten in op verdere groei, vooral in het mkb, en behoud van de portefeuille. Door nog steviger te investeren in makkelijke portalen en processen, sterke proposities en een optimale klantbeleving.


Tegelijkertijd maken we ons zorgen over het hoge ziekteverzuim. Samen met adviseurs en onze partners kunnen we klanten helpen om hier verandering in te brengen. Ook dat is een hele belangrijke focus in het nieuwe jaar. Als adviseur is het belangrijk klanten bewust te maken van de noodzaak van verzuimpreventie, en ze daar vervolgens goed bij te begeleiden. Daar supporten we adviseurs bij met onze dienstverlening, kennis en data.


Zo maken we in 2024 ook weer een trendrapport met belangrijke inzichten. Daarbij doen we onderzoek onder werkgevers en werknemers en delen we die inzichten met tips. Samen met adviseurs kunnen we klanten informeren, inspireren en activeren om met gezondheid en welzijn aan de slag te gaan. Zodat we samen steeds een stap dichterbij onze missie komen om Nederland vitaler en veerkrachtiger te maken.”

Wat kunnen adviseurs de komende tijd van Nationale-Nederlanden verwachten?

“Kwaliteit in onze dienstverlening, goede tarieven en een hoog serviceniveau waarbij we snel en goed kunnen helpen. Vanuit onderzoek weten we hoe belangrijk dat is voor klanten en adviseurs. Natuurlijk blijven we ook feedback ophalen om verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld tijdens Samenspraaksessies en persoonlijke gesprekken. Ik nodig adviseurs van harte uit om feedback te blijven delen, zodat we goed kunnen inspelen op de klantbehoeften en blijven vernieuwen.”

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor werkgevers en adviseurs in 2024? 

“Ziekteverzuim verkorten en voorkomen blijft een grote uitdaging. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen als werkgever of adviseur. Zo lanceerden we in 2023 Human Capital Planner (HCP) voor de eerste klanten met een verzuimverzekering. De HCP geeft online inzicht in de eigen verzuimcijfers. En vergelijkt deze met andere bedrijven uit de sector en werkend Nederland. Deze informatie helpt klanten om te werken aan een sterk verzuimbeleid. En adviseurs kunnen klanten met de HCP nóg beter adviseren met de meest passende dekking voor de verzuimverzekering. In de toekomst gaan we meer klanten aansluiten op de HCP.


Verder is het voor werkgevers belangrijk om in gesprek te gaan met hun mensen. Uit vele onderzoeken blijkt dat een goed gesprek kan leiden tot meer begrip en minder ziekteverzuim.”

Hoe speelt Nationale-Nederlanden nog meer in op de uitdaging om verzuim te verkorten en voorkomen?

“Naast de dienstverlening en hulpmiddelen als de HCP en het trendrapport willen we mensen op een positieve manier activeren om te werken aan hun gezondheid en mentale welzijn. Zo hebben we een merkcampagne gelanceerd om mensen bewuster te maken dat stress voor steeds meer ziekteverzuim zorgt. Daarbij gaven we werkgevers onder andere tips om werkstress bij werknemers te voorkomen en stress bespreekbaar te maken op de werkvloer.


Verder helpen we werkgevers natuurlijk met de mkb verzuimverzekering en het preventiepakket om ziekteverzuim te voorkomen. Zo helpt de preventiecoach stap voor stap met een goed verzuimbeleid en de wettelijke verplichtingen en is er mentale ondersteuning voor werknemers. Maar ook de nieuwe werkgeluktest en werkgelukbox zorgen ervoor dat mensen op een positieve manier aan de slag kunnen met hun mentale gezondheid.”

Wat is jouw belangrijkste boodschap aan werkgevers en adviseurs? 

“Een goede samenwerking tussen werknemers, werkgevers, adviseurs, Nationale-Nederlanden en onze partners is essentieel om stappen te kunnen zetten naar een gezonder Nederland. Het is belangrijk dat werknemers en werkgevers de signalen herkennen als iemand niet lekker in zijn vel zit en ook maatregelen nemen. Daar kunnen adviseurs, onze partners en wij bij helpen.


En als er toch een keer iemand ziek uitvalt? Dan helpen onze specialisten de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk. Met allerlei interventies kunnen we werknemers goed begeleiden bij verzuim en vitaliteit. Zo zorgen we met elkaar voor vitalere werknemers die met plezier hun werk doen. Daar heeft iedereen baat bij in tijden van grote personeelstekorten en hoog verzuim.”

Illustratie van man met sneeuwvlokken op de achtergrond

Deel dit artikel