Portret van Jasper Broers

Ontwikkeling verzuimduur in Nederland

Ontwikkeling verzuimduur in Nederland

Grafiek 6: Gemiddelde verzuimduur in werkdagen

Bron: CBS

"Sinds 2021 zijn werknemers gemiddeld weer langer ziek"

Bente Copinga, verzuimexpert bij Nationale-Nederlanden

Gemiddelde verzuimduur van 7,5 naar gemiddeld 8 werkdagen in 2021

Waar de gemiddelde verzuimduur in Nederland in 2020 nog daalde van 7,8 naar 7,5 werkdagen, steeg de gemiddelde verzuimduur in 2021 naar gemiddeld 8 werkdagen. Deze stijging is ook terug te zien bij bedrijven vanaf 10 werknemers. Alleen bij bedrijven met 1 tot 10 werknemers is de gemiddelde verzuimduur in 2021 (5,0 werkdagen) gedaald vergeleken met 2020 (5,7 werkdagen).

De gemiddelde verzuimduur van bedrijven met meer dan 100 werknemers ligt al drie jaar boven het landelijk gemiddelde. Als we kijken naar de gemiddelde verzuimfrequentie en verzuimduur kunnen we concluderen dat we in 2021 niet vaker ziek zijn dan in 2020, maar wel langer. 

Waar de gemiddelde verzuimduur in Nederland in 2020 nog daalde van 7,8 naar 7,5 werkdagen, steeg de gemiddelde verzuimduur in 2021 naar gemiddeld 8 werkdagen. Deze stijging is ook terug te zien bij bedrijven vanaf 10 werknemers. Alleen bij bedrijven met 1 tot 10 werknemers is de gemiddelde verzuimduur in 2021 (5,0 werkdagen) gedaald vergeleken met 2020 (5,7 werkdagen). De gemiddelde verzuimduur van bedrijven met meer dan 100 werknemers ligt al drie jaar boven het landelijk gemiddelde. Als we kijken naar de gemiddelde verzuimfrequentie en verzuimduur kunnen we concluderen dat we in 2021 niet vaker ziek zijn dan in 2020, maar wel langer.

"De gemiddelde verzuimduur steeg, waardoor lasten voor werkgevers toenemen"

Bente

Grafiek 7: Ontwikkeling ziekteverzuim naar geslacht en leeftijd

Bron: CBS

Grafiek 8: Ontwikkeling verzuimduur naar geslacht en leeftijd

Bron: CBS

"Werknemers tussen de 55 en 65 jaar zijn langer ziek"

Bente

De invloed van geslacht en leeftijd op de verzuimontwikkeling

Het gemiddelde verzuimpercentage en de gemiddelde duur is in bijna alle groepen in 2020 gedaald vergeleken met 2019. In 2021 is er wel weer een stijging te zien vergeleken met 2019 en 2020. Het verzuimpercentage ligt in elke leeftijdscategorie hoger bij vrouwen dan mannen. Wat vooral opvalt is het grote verschil tussen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Het verzuimpercentage is bij vrouwen twee keer zo hoog. En ook de verzuimduur is gemiddeld bijna 4 dagen langer.  Wat verder opvalt is dat de categorie 55 tot 65 jaar de enige categorie is waar mannen een langere verzuimduur hebben dan vrouwen. Tot 65 jaar is te zien dat naarmate de leeftijd stijgt, het verzuimpercentage en de verzuimduur ook stijgen.

De groep 55 tot 65 jaar laat de langste verzuimduur zien, boven de tien werkdagen. Dit is ook de groep waar het gemiddelde verzuimpercentage het hoogst is, rond de 6,5%. Met het stijgen van de leeftijd wordt de verzuimduur langer en is de oorzaak vaak complexer. Het herstel duurt langer. 

Het gemiddelde verzuimpercentage en de gemiddelde duur is in bijna alle groepen in 2020 gedaald vergeleken met 2019. In 2021 is er wel weer een stijging te zien vergeleken met 2019 en 2020. Het verzuimpercentage ligt in elke leeftijdscategorie hoger bij vrouwen dan mannen. Wat vooral opvalt is het grote verschil tussen mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Het verzuimpercentage is bij vrouwen twee keer zo hoog. En ook de verzuimduur is gemiddeld bijna 4 dagen langer. Wat verder opvalt is dat de categorie 55 tot 65 jaar de enige categorie is waar mannen een langere verzuimduur hebben dan vrouwen. Tot 65 jaar is te zien dat naarmate de leeftijd stijgt, het verzuimpercentage en de verzuimduur ook stijgen. De groep 55 tot 65 jaar laat de langste verzuimduur zien, boven de tien werkdagen. Dit is ook de groep waar het gemiddelde verzuimpercentage het hoogst is, rond de 6,5%. Met het stijgen van de leeftijd wordt de verzuimduur langer en is de oorzaak vaak complexer. Het herstel duurt langer.

Illustratie van een groep mensen en een verrekijker

Deel dit artikel