Portret van Jasper Broers

Steeds meer werknemers vragen een WIA-uitkering aan

Meer werknemers vragen een WIA-uitkering aan

Het aantal werknemers met een uitkering uit de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) stijgt. Niet alleen de WIA-instroom neemt toe voor zowel de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) als de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Ook het totaal aantal werknemers die een afwijzing van de WIA-uitkering krijgt stijgt. 

Het aantal afgewezen WIA-aanvragen, zijn de aanvragen waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage op minder dan 35% is vastgesteld. Dit noemen we ook wel 35-minners. Sinds 2015 is het aandeel van 35-minners 32% van het totaal aantal WIA-aanvragen.


Ontwikkeling WIA-aanvragen

Grafiek 17: Ontwikkeling WIA-aanvragen

Bron: UWV kwantitatieve gegevens 2014-2021

Ontwikkeling werknemers

De ontwikkeling van het aantal werknemers in Nederland heeft impact op de ontwikkeling van het aantal WIA-aanvragen. Want hoe meer werknemers, hoe meer WIA-aanvragen je zou verwachten. Daarom zetten we het totaal aantal ontvangen WIA-aanvragen af tegen het totaal aantal werknemers, twee jaar eerder. Twee jaar eerder omdat de WIA-wachttijd 104 weken is. Een werknemer ontvangt daarna mogelijk een WIA-uitkering.1


Aantal ontvangen WIA-aanvragen als percentage van het totaal aantal werknemers

Grafiek 18: Aantal ontvangen WIA-aanvragen als percentage van totaal aantal verzekerde werknemers twee jaar eerder

Bron: UWV kwantitatieve gegevens 2014-2021.

"Het aantal WIA-aanvragen stijgt méér dan het aantal werknemers"

Jasper Broers, WIA-expert bij Nationale-Nederlanden

In grafiek 18 vallen twee zaken op:


  • In 2015 was het aantal WIA-aanvragen vergeleken met het totaal aantal werknemers het laagst. Voor de verklaring kijken we naar de eurocrisis in 2010. Deze crisis zorgde ervoor dat het ziekteverzuim en de instroom in de WIA laag waren. In economisch slechtere tijden daalt het (ziekte)verzuimpercentage als gevolg van de angst om baanverlies. In 2013-2016 bereikte het verzuim het laagste percentage in de afgelopen 10 jaar.2
  • Na 2015 stijgt het percentage van werknemers die een WIA-aanvraag doen. De stijging van het aantal mensen die een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is hoger dan de stijging van het aantal werknemers. Voor de verklaring keek UWV naar de WIA-instroomkans per leeftijdscategorie.3

Wil je meer lezen over de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland?

Bekijk dan bijlage 1 in dit magazine

WIA-instroomkans naar leeftijdscategorie

Grafiek 19: WIA-instroomkans, van werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, naar leeftijdscategorie

Bron: UWV, 2018, Stijging WIA-instroom.

Toename WIA-instroom voor werknemers tussen de 55 en 65 jaar

Grafiek 19 geeft inzicht in de WIA-instroomkans per leeftijdscategorie over het jaar 2014 en 2017. Opvallend is de grote toename van de WIA-instroom voor werknemers in de leeftijdscategorieën 55-59 en 60-65. Hier zijn twee verklaringen voor:


  • Het afschaffen van prepensioenregelingen. Verzekerde werknemers hebben géén mogelijkheid meer om vanwege gezondheidsredenen eerder te stoppen met werken. Of om die redenen met prepensioen te gaan.
  • De stijging van de AOW-leeftijd. Verzekerde werknemers moeten langer doorwerken. Daarom zijn dus ook meer verzekerde werknemers in die leeftijdscategorie werkzaam.


Daarnaast valt op dat in de periode 2014 tot en met 2017 de WIA-instroom ook meer is toegenomen in de leeftijdscategorieën 35 tot 39 en 40 tot 44.


  1. Er geldt hierop één uitzondering, de vervroegde IVA-aanvraag, deze inzichten nemen we niet mee.
  2. CBS, 2010-2022
  3. UWV, 2018, Stijging WIA-instroom, Amsterdam

Deel dit artikel