Werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt, werkdruk en verzuimpreventie

Werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt, werkdruk en verzuimpreventie

Er is vraag naar arbeidskrachten in alle sectoren. Dat zorgt voor extra druk bij werkgevers en werknemers. Hoe zij daarmee omgaan hebben we onderzocht. We gaven onderzoeksbureau Markteffect recent opdracht tot een onderzoek onder ruim duizend werkgevers/leidinggevenden én ruim duizend werknemers.

Zorgen om de toekomst

Maar liefst 69% van de werkgevers geeft aan moeite te hebben met het vinden van werknemers. Ook geeft meer dan de helft (53%) aan dat het verloop van werknemers is toegenomen. Door het tekort aan werknemers maakt 47% van de werkgevers zich zorgen om de toekomst van hun organisatie.


Werkgerelateerde psychische klachten

Als belangrijkste verzuimoorzaak worden lichamelijke klachten genoemd. Op nummer twee staat werkgerelateerde psychische klachten als verzuimoorzaak. Binnen deze groep geeft 21% van de werknemers aan dat zijn/haar gezondheid lijdt onder het werk.


Fit en vitaal blijven van werknemers moet meer aandacht krijgen

Opvallend is dat de persoonlijke gesprekken tussen werkgevers en werknemers beter kunnen. Zo zegt 74% van de werkgevers dat zij het onderwerp fysieke gezondheid af en toe of regelmatig bespreken met hun werknemers. Hier tegenover staat dat slechts 30% van de werknemers aangeeft dat de fysieke gezondheid met de werkgever besproken wordt. Werknemers kunnen zelf ook meer doen om fit en vitaal te blijven. Ongeveer vier op de 10 werknemers bewegen (35%), slapen (39%) of ontspannen (41%) te weinig.


Tekening van een groep mensen

Voorzorgsmaatregelen om verzuim op te vangen

Werkgevers nemen verschillende maatregelen om het werk dat blijft liggen door ziekteverzuim af te krijgen. Zo zorgen zij dat werknemers meerdere taken kunnen uitvoeren en het werk herverdeeld kan worden (45%). Ook zetten werkgevers flexibele arbeidskrachten in (39%). Toch geven werknemers (43%) aan dat zij meer werkdruk of stress ervaren van deze verschillende maatregelen. En 54% van de werknemers vindt dat er andere maatregelen nodig zijn om het werk van de zieke werknemer gedaan te krijgen.


Wil je meer weten over het onderzoek?

Download de infographic door op onderstaande afbeelding te klikken en bekijk de resultaten van het onderzoek.

Download de infographic door op onderstaande afbeelding te klikken en bekijk de resultaten van het onderzoek. Of bekijk de infographic via deze link.

Deel dit artikel