Verlengen 2023

‘Wij hebben de adviseur nodig om van verzuimpreventie een succes te maken’

Het ziekteverzuim in Nederland is nog altijd hoog. Volgens Henk Blok, directeur commercie Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief, moeten we nóg meer inzetten op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarbij is voor de adviseur een sleutelrol weggelegd. “De adviseur weet wat een bedrijf nodig heeft om het ziekteverzuim terug te dringen. Wij staan klaar om hen daarin te ondersteunen.”


Wat betekent het hoge verzuim voor de verlengingsvoorstellen voor 2024?

“Laat ik beginnen met het goede nieuws. En dat is dat we, ondanks de hoge verzuimcijfers, onze klanten met een verzuim- en WIA- verzekering gemiddeld lagere premies kunnen bieden. We bepalen de premie door goed naar het risico van het bedrijf te kijken. Dat betekent in sommige situaties ook een premiestijging voor de klant. Maar gemiddeld genomen komen onze tarieven gunstiger uit. De voorstellen staan klaar op ons digitale platform.” 

‘We hebben de premies voor 2024 kunnen verlagen.’

Hoe komt het eigenlijk dat het verzuim zo hoog is? 

“Daar zijn verschillende redenen voor. Veel werknemers worstelen met de werk-privébalans. Maar we hebben ook te maken met een krappe arbeidsmarkt. De werkdruk neemt toe doordat er minder werknemers zijn, en dat leidt vooral tot mentaal verzuim. We zien ook financiële stress bij werknemers. En we weten dat zulke problemen doorwerken op de werkvloer.”


Jullie hebben recent onderzoek laten doen naar stress. Wat valt je daarin op?

“Uit dat onderzoek blijkt dat stress een belangrijke verzuimoorzaak is. Maar liefst de helft van de werknemers gaf aan klachten te ervaren als gevolg van stress. Zo’n 25% kampte zelfs met te veel stress. Werkgevers kunnen hier iets aan doen: de werkdruk verlagen en meer waardering tonen voor de werknemer.”


Wat biedt Nationale-Nederlanden aan om werkgevers te ondersteunen in het verkorten en voorkomen van verzuim? 

“We hebben natuurlijk onze module Ziekteverzuim mkb uitgebreid, waarmee we werkgevers ontzorgen. Met onze dienstverlening helpen we zieke werknemers naar duurzaam werk. Zo dragen we bij aan het verkorten van verzuim.


Daarbovenop is er het preventiepakket. Hiermee kan een werkgever samen met een preventiecoach aan de slag om het verzuim te voorkomen. Zo biedt het preventiepakket bijvoorbeeld een vergoeding tot 80% voor de kosten van een budgetcoach, wanneer een werknemer hulp wil bij financiële problemen.”


Klinkt goed. En wat hebben werknemers verder aan het preventiepakket?

“Werknemers hebben anoniem telefonisch toegang tot coaching en ondersteuning als zij ergens tegenaan lopen op het werk of in de privésituatie.”


Hoe kan de adviseur de werkgever helpen om verzuim te verlagen?

“De adviseur zit bij de werkgever aan tafel. Die kent de werkgever veel beter dan wij. Hij weet wat er speelt binnen het bedrijf en adviseert de werkgever. Welke ondersteuning is gewenst om (dreigend) verzuim aan te pakken? Wij kunnen ondersteunen met onze partners en met data.”


Heb je een voorbeeld van data waar de adviseur iets mee kan?

“Dan denk ik allereerst aan onze trendrapporten. Maar ook aan de Human Capital Planner (HCP). We bieden de HCP nu ook aan bij bedrijven met de module Ziekteverzuim. Met deze tool zien werkgevers hoe het gesteld is met het verzuim in hun bedrijf in vergelijking met het verzuim in de sector of heel werkend Nederland. Zulke inzichten kunnen een kapstokhaakje zijn om met de werkgever het gesprek aan te gaan. En samen te kijken wat ze kunnen doen om verzuim te verkorten en voorkomen.”

‘De uitdaging is om signalen van langdurig verzuim vroegtijdig te herkennen.’

Zien werkgevers het belang van verzuimpreventie, Henk?

“Steeds meer, volgens mij. Dat blijkt wel uit het feit dat ons preventiepakket in de markt goed ontvangen wordt. Steeds meer mkb’ers kiezen hiervoor.”


Waar ligt volgens jou de grootste uitdaging voor werkgevers en adviseurs?

“Kort verzuim is er altijd, daar ontkom je niet aan. Het probleem is het langdurig verzuim. De uitdaging is om signalen vroegtijdig te herkennen en betrokken te blijven. De adviseur kan de werkgever daarop wijzen en hem of haar stimuleren. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op herstel. Zo voorkomen we een verdere stijging van de WIA-instroom.”


Hoe ontwikkelt die WIA-instroom zich?

“Die trend is niet om vrolijk van te worden: de WIA-instroom neemt toe. Tegelijk kampt UWV met achterstanden in de keuringen. Met als gevolg dat werknemers én werkgevers langer in financiële onzekerheid verkeren.”


Vallen jou bij die WIA-instroom nog specifieke groepen op?

“Wat wat mij vooral zorgen baart, zijn ontwikkelingen rondom jongere werknemers. Vooral bij de groep van 25 tot 35 jaar zien we een stijging van het langdurig verzuim. Het is niet goed als mensen op jonge leeftijd langere tijd buitenspel staan.”


Tot slot: welke tip heb je voor de adviseur?

“Als het om het voorkomen van verzuim gaat, is mijn tip heel simpel: bespreek met je klanten regelmatig wat ze kunnen doen om het ziekteverzuim te beperken. Wij bieden samen met onze partners een mooi pakket aan diensten aan om ziekteverzuim te verkorten of te voorkomen. Maar wij hebben de adviseur nodig om van die preventie een succes te maken en zo de verzuimkosten beheersbaar te houden. We moeten het samen doen.”


Tips en oplossingen

Vitale en veerkrachtige werknemers zorgen voor een gezond bedrijf. Bij Nationale-Nederlanden helpen we graag om ervoor te zorgen dat werknemers zich vitaal en veerkrachtig voelen. Meer weten? Bekijk ons platform met tips, inzichten en inspiratie.

Logo en tekst: nationale nederlanden

Click to edit...