Productupdates

Verzuimpakket Werkgever

Onze beste oplossing voor het mkb.

Met onze verzuimverzekering, het Verzuimpakket Werkgever, is de werkgever voor al zijn werknemers goed verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast ondersteunen we de werkgever volledig bij de re-integratie van zieke werknemers.

Updates voor 2024

Tot 5 % korting op de premie

Module ziekteverzuim (mkb uitgebreid)

Tevreden en inzetbare werknemers zijn belangrijker dan ooit met de huidige krappe arbeidsmarkt. Werkgevers vinden ziektepreventie dan ook steeds belangrijker. Je klanten kunnen daarom sinds vorig jaar het preventiepakket bijsluiten.


Met het preventiepakket werkt de werkgever aan het voorkomen van ziekteverzuim en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo wordt je klant ondersteund bij het up-to-date maken van het verzuimpreventiebeleid in zijn bedrijf. Daarmee werkt je klant aan goed werkgeverschap.


Nieuw: Jaarlijkse premiebijstelling op adviseur.nn.nl

Voor klanten met een variabel premiepercentage kunnen we het premiepercentage van de verzekering jaarlijks aanpassen. Vorig jaar ontving je de nieuwe premiepercentage(s) en bijbehorende premie(s) via de e-mail. Dit jaar vind je deze ook op adviseur.nn.nl en in je digitale postbus.


Voordelen van verlengen

Je klant krijgt tot 5% korting op de premie als hij zijn Verzuimpakket werkgever verlengt met 3 jaar.

nieuw

Preventiepakket: voor een gezond bedrijf

Met het preventiepakket werkt de werkgever aan het voorkomen van ziekteverzuim. Bij de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid verzekert je klant de arbodienstverlening mee via ArboDuo, ArboNed, HCS of Zorg van de Zaak. De arbodienstverlener voert ook het preventiepakket uit. 


De belangrijkste standaard onderdelen van het preventiepakket:

  • Ondersteuning door de Preventie Coach: De Preventie Coach helpt de werkgever op weg om actief aan de slag te gaan met preventie en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


  • Inzicht in de situatie van het bedrijf door de Preventie Scan: Met de Preventie Scan brengen we de risico’s binnen het bedrijf in kaart. Zo weet de werkgever welke vervolgstappen er (eventueel) nodig zijn.


  • Mentale ondersteuning voor werknemers: Werknemers hebben anoniem telefonisch toegang tot coaching en ondersteuning als zij ergens tegenaan lopen op het werk of in de privésituatie.


  • Financieel voordeel: We vergoeden preventieve interventies die voorkomen dat een werknemer ziek wordt tot 80% in plaats van 50% als het preventiepakket is meeverzekerd. Daarnaast krijgt de werkgever korting op de inzet van de belangrijkste wettelijk verplichte arbo-taken zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).


Preventiepakket: bekijk hier de video

Keuze voor vaste premie

Module WGA Eigenrisicodragen


Als eigenrisicodrager voor de WGA is een werkgever de eerste tien jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen en re-integratie van zijn werknemers. Met de module WGA Eigenrisicodragen van ons Verzuimpakket Werkgever vergoeden we deze WGA-uitkeringen en helpen we met de re-integratie.


Net als bij de bovenstaande modules van het Verzuimpakket Werkgever is voor de module WGA Eigenrisicodragen nu ook de jaarlijkse premiebijstelling beschikbaar op adviseur.nn.nl en in je digitale postbus. We zetten de andere voordelen van deze module nog een keer voor je op een rij:

  • De werkgever kan rekenen op maatwerk, persoonlijke begeleiding en ondersteuning.
  • De werkgever heeft meer grip op instroom in de WGA.
  • De werkgever heeft meer grip op re-integratie.
  • Werkgever en werknemer zijn samen betrokken bij re-integratie.
  • Meer kans op succesvolle re-integratie door persoonlijke aanpak.
  • Hoge WGA-uitstroom heeft positief effect op de premie.


Voordelen van verlengen 

Als je klant met 3 jaar verlengt en kiest voor een variabele premie krijgt hij tot 5% korting op de premie. Kiest je klant voor een vaste premie? Dan krijgt hij tot 1% korting op de premie en ligt het premiepercentage voor 3 jaar vast.