WGA Hiaat

Beschermt werknemers voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid.

De WGA Hiaat verzekering vult het inkomen van werknemers aan wanneer zij minimaal 2 jaar ziek zijn en 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. Deze verzekering biedt een aanvulling tot maximaal 70% van het verzekerde loon van het maximum premieloon op de uitkering die werknemers ontvangen uit de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Hierdoor lopen werknemers minder financieel risico.


Updates voor 2024

WGA Hiaat aanvullingszekerheid (uitgebreid)

In 2023 hebben we een aantal vernieuwingen doorgevoerd voor de WGA Hiaat verzekering. Zo zijn alle klanten nu aangesloten op Mijn NN Zakelijk en kunnen steeds meer klanten gebruikmaken van Meldverzuim voor hun ziek- en betermeldingen.


Bij het aanvragen van offertes bieden we nu standaard een AOW-volgende eindleeftijd. Je kunt ook nog steeds 68 of 70 jaar kiezen. Daarnaast is het nu mogelijk om drie offertes met verschillende eindleeftijden en/of opties voor jaarlijkse verhoging van de uitkering te vergelijken.


Je kunt op basis van één invoer een offerte voor WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid en WIA Excedent aanvragen. Wil je voor ieder product andere kenmerken? Aparte offertes aanvragen kan ook nog steeds.

Voordelen van verlengen

Voor deelnemers van deze verzekering is het binnenkort mogelijk om inzicht te krijgen in hun product in Mijn NN voor particulieren. Door te verlengen biedt de werkgever zijn werknemers inzicht en stabiliteit.