Ziekteverzuim in cijfers

Het ziekteverzuim in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. En daarmee nemen ook de kosten toe. In dit artikel vind je de belangrijkste inzichten over ziekteverzuim in Nederland.

We zijn vaker en langer ziek, dat kost de

BV Nederland ruim 27 miljard euro in 2022


Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Met acht miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,5 en een gemiddelde verzuimduur van negen dagen kost verzuim de BV Nederland in 2022 dus ruim 27 miljard euro. Dat is 9 miljard euro meer dan 2021.


Ziekteverzuim in Nederland

Het ziekteverzuim in 2022 is het hoogst sinds de eerste metingen in 1996. Voor het eerst in twintig jaar komt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage ruim boven de 5%.


Cijfers ontwikkeling ziekteverzuim in Nederland

Bron: CBS, Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, 2022

Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur en verzuimfrequentie

De gemiddelde verzuimduur stijgt met één werkdag en komt in 2022 gemiddeld uit op 9 werkdagen.


Grafiek Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur en verzuimfrequentie

Bron: CBS, Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, 2022

Ook de verzuimfrequentie stijgt voor het eerst sinds 2018. Dit is de langste gemiddelde verzuimduur en de hoogste verzuimfrequentie sinds de beschikbare data vanaf 2014.


Grafieke gemiddelde verzuimfrequentie

*De verzuimfrequentie is het aantal keren dat iemand zich gemiddeld per jaar ziekmeldt.

Bron: CBS Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, 2022


We zijn dus vaker en langer ziek!

Dat verhoogt de kans op uitval van collega's die het werk overnemen.

Afbeelding zieke werknemer


Ziekteverzuim in verschillende sectoren

In de sector gezondheid is het verzuim opnieuw het hoogst. Niet alleen de verzuimduur is toegenomen, maar ook de verzuimfrequentie. Dit zorgt voor een recordhoog verzuimpercentage.


Grafieken verzuim in de horeca, bouw en gezondheidszorg

Bron: CBS, Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, 2022

Ziekteverzuim in kwartalen

Het ziekteverzuim is in 2022 in alle kwartalen hoger dan in 2021 en 2020. In de zomer is het ziekteverzuim het laagst.


Grafieken verzuim in kwartalen

Bron: CBS, Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, 2022

In 2022 zijn vrouwen vaker en langer ziek dan mannen

Het verzuimpercentage bij vrouwen is de afgelopen jaren het snelst gestegen. En ligt zo’n 1 tot 2% hoger dan bij mannen. Het verzuimpercentage bij vrouwen laat ook de snelste stijging zien over de afgelopen drie jaar.


Grafiek mannen en vrouwen verzuim

Bron: CBS, Statline – Ziekteverzuimpercentage volgens werknemers; geslacht en leeftijd, 2022.

Wat zijn verzuimoorzaken?

TNO, CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerden eind 2022 de achttiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Hiervoor vulden 60.000 werknemers de vragenlijst in. Een aantal belangrijke inzichten over oorzaken van ziekteverzuim lees je hieronder.


Verzuimoorzaken cijfers

Bron: NEA 2022

Ziekteverzuim door stressvol werk

Griep en verkoudheid zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken. Gevolgd door psychisch verzuim. Het deel ziekteverzuim door stressvol werk daalde in 2022.


Verzuimoorzaken cijfers

Bron: NEA 2022

Top drie sectoren met stressvol werk

De combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie noemen we stressvol werk. Werknemers in de onderstaande sectoren ervaren de meeste werkstress. In deze sectoren is een groot personeelstekort, wat de werkdruk automatisch hoog maakt.


Verzuimoorzaken cijfers

Bron: NEA 2022

Belangrijkste redenen van klachten veroorzaakt door het werk

Onderstaand een overzicht van klachten die werknemers ervaren en die veroorzaakt zijn door werk. Het is belangrijk voor werkgevers en werknemers om deze klachten samen aan te pakken. En de werkomstandigheden te verbeteren.


Verzuimoorzaken cijfers

Bron: TNO, CBS, NEA 2022

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting gaat over taakeisen, autonomie, emotionele belasting en de moeilijkheid van het werk. Is er geen goede balans? Dan kan dit leiden tot psychische klachten en zo voor uitval zorgen. De kans op langdurige uitval is het hoogst als de autonomie laag is en de taakeisen hoog zijn. Onderstaand zie je hoe het staat met de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers.


Verzuimoorzaken cijfers

Bron: NEA 2022

Duurzame inzetbaarheid

Oudere werknemers ervaren meer werkplezier en voelen zich vitaler dan jongere werknemers.


Verzuimoorzaken cijfers

Bron: NEA 2022

Verzuimpreventie

In 2022 kon ruim een kwart van de werknemers meedoen aan een preventief onderzoek naar gezondheid of vitaliteit. Slechts 10% deed daar aan mee.


Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een belangrijk hulpmiddel om vroeg gezondheidsrisico's in kaart te brengen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kun je verzuim voorkomen. Het is daarom belangrijk dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij je werknemers.


Wil je meer weten over het voorkomen van ziekteverzuim? 


Lees meer over ons preventiepakket

Verzuimpreventie

In 2022 kon ruim een kwart van de werknemers meedoen aan een preventief onderzoek naar gezondheid of vitaliteit. Slechts 10% deed daar aan mee.


Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een belangrijk hulpmiddel om vroeg gezondheidsrisico's in kaart te brengen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kun je verzuim voorkomen. Het is daarom belangrijk dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij je werknemers.


Wil je meer weten over het voorkomen van ziekteverzuim? 


Lees meer over ons preventiepakket

Deze cijfers in een overzichtelijke infographic zien?

Download de infographic door op onderstaande afbeelding te klikken.

Afbeelding infographic ziekteverzuim

Click to edit...

Deze cijfers in een overzichtelijke infographic zien?

Download de infgraphic door op onderstaande afbeelding te klikken.

Afbeelding infographic ziekteverzuim

Meer hulp bij verzuim voor werkgevers? Download nu de checklist: wat moet je doen als je werknemer ziek wordt? De checklist geeft werkgevers in simpele stappen beter inzicht in het verzuimproces. Klik op onderstaande afbeelding om de checklist te downloaden. Of bekijk de checklist via deze link.

Heb je vragen over verzuim in Nederland?

Neem dan contact op met onze specialist:


Bente Copinga

Verzuimexpert


Bente.Copinga@nn.nl

Portret van Bente Copinga

Deel dit artikel