Edwin Vinke's Koningspoon piri piri
Edwin Vinke's Koningspoon piri piri

Conclusie: corona kleurt verzuim- en arbeidsongeschiktheids-cijfers donkerrood

Het coronavirus en de coronamaatregelen drukten in maart 2020 en daarna een grote stempel op de vitaliteit en de inzetbaarheid van werknemers. We zagen dat het ziekteverzuim steeg. In het eerste kwartaal van 2022 was het ziekteverzuim ruim 75% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Dat is een groot probleem voor werkgevers, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Gelukkig zien we halverwege het tweede kwartaal van 2022 de eerste tekenen van herstel.


Steeds meer werknemers vragen om een WIA-uitkering

We zien een toename in het aantal WIA-aanvragen bij UWV. Steeds meer werknemers doen een beroep op de WIA. Volgens UWV zorgt corona voor een grotere groei aan uitkeringen. Veel mensen kregen een ernstige vorm van corona naast een bestaande aandoening. Het is aannemelijk dat het aandeel mensen met long covid klachten het aantal WIA-uitkeringen nog verder laat toenemen. Vanaf februari 2022 ontstaan de eerste WIA-aanvragen, 104 weken na het ontstaan van de eerste coronabesmettingen.


Hoge werkdruk bij UWV blijft

UWV behandelt jaarlijks steeds meer WIA-aanvragen, maar kan de steeds grotere vraag aan WIA-uitkeringen niet aan. Daardoor ontstaan hoge werkvoorraden en ontvangen veel werknemers te laat een passende uitkering. Daar zijn werknemers én werkgevers de dupe van. Ook de herbeoordeling, een sociaal-medische beoordeling op een bestaande WIA-uitkering, zorgt voor werkdruk bij UWV. Diezelfde verzekeringsarts, geeft zijn oordeel over een gewijzigde (medische) situatie. Er is schaarste aan verzekeringsartsen.

"Als de uitvoering van het huidige stelsel niet verandert, verwacht ik een verdere vertraging van de uitvoering van sociaal-medische beoordelingen. Dit houdt werknemers langer in onzekerheid en nóg belangrijker het vertraagt het verdere re-integratieproces"

Igno Schings, directeur Inkomen Collectief Nationale-Nederlanden

Eigenrisicodragen loont

Aan de ene kant zien we dat WGA-uitkeringen, als percentage, steeds vaker stoppen door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de arbeidsongeschikte. Dat is te verklaren door het aandeel WIA-uitkeringen in een hogere leeftijdscategorie. Aan de andere kant valt op dat de kans op uitstroom uit de WGA een stuk hoger is bij eigenrisicodragers dan bij werkgevers die via UWV verzekerd zijn. Eigenrisicodragers zijn beter in staat werknemers te begeleiden naar herstel, de juiste re-integratie instrumenten in te zetten én werk te maken van het eigen inkomensbehoud van werknemers. Daar blijven we graag met onze module WGA Eigenrisicodragen aan bijdragen. Inclusief de dienstverlening om werknemers duurzaam inzetbaar te houden.


Vooruitblik

Wij verwachten, net als UWV, een verdere toename van de WIA-instroom. Naast werknemers met long covid-klachten neemt de groep 55-plus werknemers de komende jaren toe. Deze groep heeft de hoogste kans op WIA-instroom. Het is een uitdaging voor werkgevers, werknemers, UWV, verzekeraars en alle specialisten nog beter te gaan samenwerken om werknemers aan het werk te houden. Om werknemers vitaal en veerkrachtig te houden is de balans tussen de belasting en de belastbaarheid van een werknemer steeds belangrijker. Welke middelen zetten we samen nóg beter in om de gezondheid, en daarmee de belastbaarheid van een werknemer te bevorderen en te behouden? En welke middelen kunnen de belasting van de functies van werknemers verder beperken?

Daar gaan we graag met adviseurs en werkgevers verder mee aan de slag. Zo helpen we werkgevers en werknemers om (langdurig) verzuim te verkorten en voorkomen. Zodat werknemers gezond aan het werk blijven, vandaag en morgen.


Kijk voor al onze oplossingen op nn.nl


Ervaringen en tips van klanten en experts 

Op nn.nl vind je ook ons nieuwe kennisplatform voor werkgevers en HR-professionals. Deel het kennisplatform gerust. Werkgevers en experts delen ervaringen en tips over goed werkgeverschap, een gezond bedrijf en vitaliteit. Om te inspireren hiermee zelf aan de slag te gaan. Samen maken we Nederland vitaal en veerkrachtig, met oplossingen van nu.


Igno Schings

Directeur Inkomen Collectief
Nationale-Nederlanden

Deel dit artikel