Minder herbeoordelingen

Naast de sociaal-medische beoordelingen bij een WIA-aanvraag zijn er ook herbeoordelingen. Bij een herbeoordeling beoordeelt UWV opnieuw de mogelijkheden van een (ex-)werknemer om te werken. De uitkomst hiervan kan invloed hebben op de duur en de hoogte van de WIA-uitkering en daarmee de kosten voor de werkgever. Deze kan door verschillende partijen aangevraagd worden. Een herbeoordeling is zinvol als de medische situatie van de (ex-)werknemer wijzigt of de verdiencapaciteit is veranderd.

Aantal uitgevoerde herbeoordelingen

Grafiek 22: Aantal uitgevoerde herbeoordelingen

Bron: UWV, 2014-2021, Kwantitatieve gegevens

In grafiek 22 zien we weer een grote daling in het aantal herbeoordelingen in 2021 vergeleken met 2020 en 2019. We kunnen niet vaststellen of de daling in de uitgevoerde herbeoordelingen komt door een dalende vraag hiernaar. We weten dat de coronapandemie het in ieder geval moeilijker maakte om sociaal-medische beoordelingen uit te voeren.

Deel dit artikel