Verzuimtrends in de sectoren bouw, gezondheid en horeca

Grafiek 9: Ontwikkeling ziekteverzuim in de sectoren bouw, gezondheid en horeca

Bron: CBS

"De ontwikkeling van het ziekteverzuim in de sector gezondheid blijft het meest zorgelijk"

Bente Copinga, verzuimexpert bij Nationale-Nederlanden

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2021 (4,9%) ligt hoger dan in 2019 en 2020. Wel daalt vanaf het eerste kwartaal van 2021 het verzuimpercentage. Deze trend is in de meeste sectoren terug te zien.


Bouw

Het gemiddelde verzuimpercentage van de bouw ligt zoals elk jaar rond het gemiddelde van Nederland. En in het vierde kwartaal van 2021 zelfs weer net onder het landelijk gemiddelde. De verschillen zijn nog minimaal. Het gemiddelde verzuimpercentage is in deze sector gestegen van 4,0% in 2019 naar 4,9% in 2021.


Gezondheid

Het verzuim in de sector gezondheid blijft het hoogst. In 2019 was het gemiddelde verzuimpercentage nog 5,7%. Deze is in 2020 gestegen naar 6,4% en in 2021 naar 6,8%. In het vierde kwartaal van 2021 had de sector gezondheid een gemiddeld verzuimpercentage van 7,5%. Dit is ruim 2% hoger dan het landelijk gemiddelde in het vierde kwartaal en blijft maar groeien. Dat is zorgelijk. 


Jonge en oudere vrouw kijken elkaar aan

Horeca

De horecasector had in het begin van 2021 de sterkste stijging vergeleken met het eerste kwartaal in 2020. Het verzuimpercentage steeg daar van 3,0% naar 3,9%. Het verzuimpercentage in de horeca neemt in het derde kwartaal (4,1%) en vierde kwartaal (4,5%) nog verder toe, maar deze stijging in het vierde kwartaal is lager dan de gemiddelde stijging van het ziekteverzuim in Nederland. 


Grafiek 10: Gemiddelde verzuimfrequentie in de sectoren bouw, horeca en gezondheid

Bron: CBS

Verzuimfrequentie in bouw en horeca lager dan het landelijk gemiddelde

De gemiddelde verzuimfrequentie in Nederland is de afgelopen drie jaar hetzelfde gebleven (1,2). De sector gezondheid heeft naast het hoogste verzuimpercentage ook de hoogste verzuimfrequentie. Deze frequentie lag in 2019 en 2020 op 1,4 en is in 2021 gestegen naar 1,5. In de horeca zien we in 2020 een daling van de verzuimfrequentie van 1,2 naar 1. Dit is in 2021 hetzelfde gebleven. In de sector bouw steeg in 2020 de verzuimfrequentie van 1 naar 1,1. In 2021 is deze frequentie gedaald naar 0,9. In de sectoren bouw en horeca ligt de verzuimfrequentie in 2020 en 2021 lager dan het landelijk gemiddelde. 


Vrouwen lunchen op een zonnig terras

Grafiek 11: Gemiddelde verzuimduur in de sectoren bouw, horeca en gezondheid

Bron: CBS

Werknemers in de bouw vaker ziek, maar minder lang

Zowel landelijk als in de sectoren bouw, horeca en gezondheid is de gemiddelde verzuimduur in werkdagen in 2020 gedaald vergeleken met 2019. De sterkste daling van de gemiddelde verzuimduur is te zien in de bouw. Daar daalde de gemiddelde verzuimduur in 2020 naar 8,1 werkdagen. In 2019 was dat nog 8,7 werkdagen. Dit terwijl de verzuimfrequentie in deze sector in 2020 is toegenomen. Dit betekent dat werknemers in de bouw vaker ziek zijn, maar wel minder lang. In 2021 is de gemiddelde verzuimduur in de bouw gelijk gebleven, maar de verzuimfrequentie afgenomen. De sectoren horeca en gezondheid laten een stijging zien van de gemiddelde verzuimduur in 2021. In de horeca ligt de gemiddelde verzuimduur in 2021 op 4,7 werkdagen vergeleken met 4,3 in 2020. De sector gezondheid heeft de afgelopen drie jaar de hoogste verzuimduur. In 2020 was dit 9,4 werkdagen en in 2021 is dit gemiddeld 10,7 werkdagen.


"Samen met een stijgende verzuimfrequentie betekent dit dat werknemers in de sector gezondheid vaker én langer ziek zijn"

Bente

Verzuimoorzaken

Grafiek: 12 Verzuimoorzaken door werk per sector

Bron: TNO, CBS, NEA 2021

Meeste verzuim door hoe het werk georganiseerd is

In grafiek 12 zien we dat de werknemers in de bouw, horeca en gezondheid aangeven dat bij verzuim door het werk ‘lichamelijk te zwaar werk’ en ‘werkdruk en werkstress’ vaker dan 50% de verzuimoorzaken zijn. Als we ook nog de oorzaak ‘langdurig dezelfde handelingen verrichten, te lang achter computer werken’ meenemen, dan kunnen we concluderen dat de meeste verzuimoorzaken gaan over de organisatie van het werk binnen de bedrijven.

Deel dit artikel