Recordaantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal van 2022

Recordaantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal van 2022

Naast een analyse van de landelijke cijfers kijken we ook naar de ziekmeldingen die we ontvingen van onze klanten. Zo zagen we in het eerste kwartaal van 2022 een recordaantal nieuwe ziekmeldingen.


De eerste drie maanden lag het verzuim ruim 75% hoger dan in 2021. Tegelijkertijd zien we dat het verzuim voornamelijk kortdurend ziekteverzuim is. Wel zien we verschillen tussen sectoren. Zo volgt de gezondheidszorg de landelijke trend met steeds meer nieuwe ziekmeldingen. Ook het verzuim in de horeca nam toe, maar vooral in het laatste kwartaal van 2021.


Grafiek 13: Ontwikkeling nieuwe ziekmeldingen per kwartaal. Index Q1 2019 = 100

Bron: portefeuille Nationale-Nederlanden

Uit grafiek 13 blijkt de opvallende stijging van nieuwe ziekmeldingen in het eerste kwartaal van 2022. We zien in de oranje balken het eerste coronajaar, met een forse stijging in het eerste kwartaal van 2020. De uitbraak van het coronavirus in maart 2020 was de belangrijkste reden van het hoge aantal nieuwe ziekmeldingen. Deze piek zien we opnieuw terug in het eerste kwartaal van 2022, waarbij de coronaregels versoepelden, maar veel werknemers uitvielen met (corona-gerelateerde) griepklachten. Opvallend is het lagere aantal ziekmeldingen in het eerste kwartaal van 2021. Dat komt waarschijnlijk door de strenge lockdown waardoor meer mensen thuis werkten.


Grafiek 14: Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur van aantal herstelde zieken, waarvan de verzuimduur langer was dan de eigenrisicoperiode. Index januari 2019 = 100

Bron: portefeuille Nationale-Nederlanden

We zien in grafiek 14 de trend van de gemiddelde verzuimduur van zieken, die herstelden na de eigenrisicoperiode van de ziekteverzuimverzekering. Als verzuimverzekeraar vergoeden we het loon van de zieke werknemer aan werkgevers, na het verstrijken van de eigenrisicoperiode (minimaal twee weken). Opvallend is de lage verzuimduur van het aantal zieke werknemers dat in de maand april van het tweede kwartaal 2020 herstelde. Deze verzuimduur lag gemiddeld bijna 50% lager dan de gemiddelde verzuimduur in het tweede kwartaal van 2019. De oorzaak ligt vooral in het hoge aantal nieuwe ziekmeldingen in maart 2020, na de bekendmaking van de lockdown door het kabinet. Dat zorgde ervoor dat veel werkgevers hun werknemers ziekmeldden. Het merendeel van deze ziekmeldingen kende een korte verzuimduur, waardoor de gemiddelde duur een daling laat zien.


Het jaar 2021 heeft gemiddeld ook een langere verzuimduur dan 2019 met aan het eind van 2021 een verdere stijging van die gemiddelde verzuimduur.


Grafiek 15: Ontwikkeling nieuwe ziekmeldingen in sector gezondheid per jaar. Index Q1 2019 = 100

Bron: portefeuille Nationale-Nederlanden

Gezondheid direct en indirect hard geraakt door corona

Net als de landelijke stijging van het verzuim in de sector gezondheid, zien we ook bij onze klanten dat het verzuim in deze sector blijft stijgen. Deze stijging is vanaf het derde kwartaal van 2020 al te zien. Sindsdien is het verzuim ieder kwartaal verder toegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 was de stijging van het aantal ziekmeldingen maar liefst 88% vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2021. Deze ontwikkeling heeft te maken met het coronavirus die de sector direct en indirect hard heeft geraakt.


Wil je weten wat onze oplossingen voor de gezondheidsbranche zijn?

Op onze branchepagina voor de sector gezondheid op nn.nl vind je hoe we werkgevers in de gezondheid ondersteunen om werknemers vitaal en veerkrachtig te houden.

Grafiek 16: Ontwikkeling nieuwe ziekmeldingen in sector horeca per jaar. Index Q1 2019 = 100

Bron: portefeuille Nationale-Nederlanden

Lockdown door corona grote invloed op het verzuim in de horeca

Wat als eerste opvalt aan onze cijfers is het eerste kwartaal van 2020. Tijdens de lockdown in maart 2020 waren er veel nieuwe ziekmeldingen. Werknemers die ziek werden, konden door de lockdown niet terugkeren naar het eigen werk. Horecabedrijven waren gesloten. Wat ook opvalt, is het ziekteverzuim in 2021. Tijdens dit tweede coronajaar is het aantal nieuwe ziekmeldingen tot het vierde kwartaal lager dan in dezelfde kwartalen in 2020. Terwijl Nederland een stijgende trend aan nieuwe ziekmeldingen laat zien, gold dat niet voor deze sector. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 zagen we fors meer nieuwe ziekmeldingen. We zagen na de lockdown, sinds het opstarten van de horeca weer meer nieuwe ziekmeldingen.


Wil je meer weten over onze oplossingen voor de horeca?

Op nn.nl vind je hoe we werkgevers en werknemers in de horeca helpen verzuim te verkorten en voorkomen.

Deel dit artikel