Ontwikkeling verzuimfrequentie in Nederland

Grafiek 4: Gemiddelde verzuimfrequentie naar bedrijfsgrootte

Bron: CBS

Aantal ziekmeldingen blijft vrijwel gelijk

De gemiddelde verzuimfrequentie zegt hoe vaak werknemers zich gemiddeld per jaar ziek melden. De afgelopen drie jaar is de gemiddelde verzuimfrequentie in Nederland hetzelfde gebleven (1,2). Bij bedrijven met 1 tot 250 werknemers daalt de gemiddelde verzuimfrequentie in 2021 met 0,1 vergeleken met 2020. Bij bedrijven met 250 tot 500 werknemers blijft de gemiddelde verzuimfrequentie in 2021 gelijk aan 2020 (1,2). De enige stijging in 2021 is te zien bij bedrijven met meer dan 500 werknemers.

"Het ziekteverzuim stijgt, maar werknemers melden zich niet vaker ziek. Dat betekent dat de verzuimduur langer wordt"

Bente Copinga, verzuimexpert bij Nationale-Nederlanden

Grafiek 5: Gemiddelde verzuimfrequentie naar mannen en vrouwen

Bron: CBS

Gemiddelde verzuimfrequentie bij mannen en vrouwen blijft gelijk in 2021

De gemiddelde verzuimfrequentie is bij mannen en vrouwen in 2020 gedaald vergeleken met 2019 (-0,1). De verzuimfrequentie bij vrouwen ligt met 1,3 boven het landelijk gemiddelde van 1,2. Bij mannen is dit in 2020 1,0. In 2021 is de gemiddelde verzuimfrequentie zowel landelijk als bij mannen en vrouwen hetzelfde gebleven vergeleken met 2020.

De gemiddelde verzuimfrequentie is bij mannen en vrouwen in 2020 gedaald vergeleken met 2019 (-0,1). De verzuimfrequentie bij vrouwen ligt met 1,3 boven het landelijk gemiddelde van 1,2. Bij mannen is dit in 2020 1,0. In 2021 is de gemiddelde verzuimfrequentie zowel landelijk als bij mannen en vrouwen hetzelfde gebleven vergeleken met 2020.

"Werknemers zijn gemiddeld niet vaker ziek, vrouwen verzuimen gemiddeld net iets vaker"

Bente

Deel dit artikel