Sociaal-medische beoordelingen UWV onder druk

Om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen kijkt de verzekeringsarts van UWV naar de medische beperkingen en de duurzaamheid van de medische beperking van een (ex-)werknemer. Dit heet de sociaal-medische beoordeling (SMB). De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt daarna de mate van loonverlies. En geeft antwoord op de vraag: ‘Hoeveel kan een (ex-)werknemer nog verdienen ondanks zijn medische beperkingen?’ Hieruit volgt een arbeidsongeschiktheidspercentage.

Afgehandelde en ontvangen WIA-aanvragen

Grafiek 20: Totaal afgehandelde en ontvangen WIA-aanvragen

Bron: UWV, 2014-2021, Kwantitatieve gegevens

"UWV voert jaarlijks steeds meer beoordelingen uit. Het is alleen nog lang niet genoeg, omdat het aantal aanvragen harder stijgt dan UWV extra uitvoert"

Jasper Broers, WIA-expert bij Nationale-Nederlanden

UWV behandelt jaarlijks meer WIA-aanvragen

Sinds 2016 is UWV in staat om ieder jaar méér WIA-aanvragen af te handelen. Ondanks het feit dat de capaciteit van verzekeringsartsen onder druk staat. UWV nam hiervoor een aantal maatregelen en ontwikkelde een nieuwe werkwijze. Zo stuurt een verzekeringsarts een medisch ondersteunend team aan om taken van de verzekeringsarts uit handen te nemen. Dit medisch ondersteunend team inventariseert de medische beperkingen. Hierdoor blijft er voor de verzekeringsarts meer tijd over om de sociaal-medische beoordelingen af te ronden. Eén van de maatregelen die UWV nam om de capaciteit van verzekeringsartsen voor de WIA-aanvragen te vergroten, is het minder uitvoeren van de sociaal-medische beoordelingen voor de Ziektewet.4


Groei WIA-aanvragen overstijgt de groei uitgevoerde WIA-aanvragen

Het aantal ontvangen WIA-aanvragen stijgt harder dan de stijging die UWV met haar capaciteit kan verwerken. De groei in het aantal afgehandelde WIA-aanvragen kan de groei in het aantal WIA-aanvragen niet bijhouden. De druk op UWV blijft toenemen.


Inzicht in werkvoorraad UWV 

Grafiek 21: WIA-aanvragen werkvoorraad niet tijdig (uitgevoerd)

Bron: UWV, 2018-2021, Kwantitatieve gegevens

Werkvoorraden bij UWV lopen flink op

UWV rapporteert haar ‘werkvoorraad niet tijdig’. Uit grafiek 21 blijkt dat die werkvoorraad niet tijdig de afgelopen jaren flink groeide. Met een stijging van ruim 4.000 dossiers per jaar is dit een zorgelijke ontwikkeling. Steeds meer werkgevers en werknemers weten niet op tijd waar ze aan toe zijn. Dat kan leiden tot het later inzetten van re-integratie inspanningen, die daardoor minder effectief zijn.


4. Binnen de Ziektewet geldt er een ‘Eerstejaars Ziektewet beoordeling’. Er vindt bij 52 weken al een beoordeling plaats van de medische beperkingen en het loonverlies. Een verkorte WIA-beoordeling.

Deel dit artikel